Výučba dospelých

8 ÚROVNÍ | CEF A1 - C1

Novinka roku 2019 pre výučbu všeobecnej angličtiny dospelých je unikátna svojim flexibilným prístupom „dual track“. Štruktúra učebnice umožňuje učiteľovi personalizovať výučbu podľa potrieb študentov a zároveň minimalizuje čas na prípravu jednotlivých lekcií. Dôraz sa kladie na komunikačné schopnosti, rozvoj slovnej zásoby, výslovnosť a funkčný jazyk. Titul študentov motivuje k pokroku a plneniu svojich cieľov.

 • Vek:
  16 - 18 let, dospelí
 • Úrovne:
  A1 - C1
 • Počet hodín:
  80–140 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií:
  10 lekcií
 • Vydavatel:
  ELT Pearson

Produktová prezentácia k učebnici

Spustiť video

Zaujala Vás táto učebnica? Pozrite sa na našu produktovú prezentáciu, kde Vám ju naša metodička podrobne predstaví a ukáže jej možnosti.

 

Roadmap banner

 

Metodika:

 • Unikátny prístup „dual track“ umožňuje voľbu medzi základnými lekciami (fast track route), alebo rozširujúcimi lekciami (extended route), ktoré priamo obsahovo nadväzujú na lekcie základné.
 • Základné lekcie
 • Rozširujúce lekcie rozvíjajú jazykové schopnosti a stratégie: Develop your reading/listening/writing. Stratégie sú užitočné aj pre prípravu na skúšky.
 • Každá kapitola obsahuje lekciu English in Action s funkčnými frázami a jazykom pre najbežnejšiu komunikačnú situáciu, ktorej súčasťou sú aj reportážne videá.
 • V každej lekcii sú jasne stanovené učebné ciele zhodné  s  GlobalScale of English (odkaz), na záver každej kapitoly sú sekcie Check and Reflect pre zhodnotenie vlastného pokroku.
 • Gramatika je prezentovaná v kontextu, formou tzv. riadeného objavovania. Zhrnutie a ďalšie cvičenia sú na konci učebnice v sekcii Grammar Bank.
 • Slovná zásoba sa zameriava na praktické využitie v reálnej komunikácii, frázy a kolorácia. Na konci knihy je rozširujúca Vocabulary Bank.
 • Pickup and go lessons –jednoduché a rýchle plánovanie cieľa vďaka prehľadnej štruktúre.
 • K učebnici je navyše  veľké množstvo kopírovateľných aktivít.

 

Pre študentov:

Učebnica (Student´s Book)

roadmap students book

 • Každá z desiatich kapitol učebnice sa skladá z troch základných lekcií, ktoré je možné rozšíriť o tri ďalšie lekcie rozvíjajúce zručnosti, ako sú počúvanie, porozumenie textu a písomný prejav.
 • English in Action v každej kapitole predstavuje funkčný jazyk a využíva videoklipy a pracovné listy.
 • V každej základnej lekcii vedie gramatika, slovná zásoba a výslovnosť k ústnej úlohe založenej na vzdelávacích cieľoch  GSE.
 • Strany Check and reflect na konci každej kapitoly pomáhajú ukázať študentom, ako veľmi sa  zlepšil ich ústny prejav.
 • Vocabulary Bank poskytuje rozšírenie niektorých kľúčových slovných spojení v každej kapitole a zameriava sa na dôležité oblasti, ako sú tvorenie slov, kolokácie atď.roadmap mobile app
 • Kľúčové jazykové prostriedky sú predstavené spolu s odkazom na Grammar referencie a precvičovanie na konci knihy.
 • Audio a video nahrávky, skripty, prehľady slovnej zásoby sú dostupné online.

Mobilné aplikácie (Mobile Practice App)

Precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby v mobilnej aplikácii pomáha študentom upevniť látku prebranú v učebnici aj mimo vyučovania.  

Pracovný zošit (Workbook)

roadmap workbook

Dodatočné precvičovanie v pracovnom zošite vhodne dopĺňa výučbový materiál v učebnici. Pracovný zošit obsahuje aj cvičenia na gramatiku, slovnú zásobu a funkčný jazyk, dodatočné praktické aktivity z oblasti porozumenia textu, písaného prejavu a posluchu. Kľúč k cvičeniam na konci pracovného zošita umožňuje študentom  skontrolovať si svoje odpovede.

Online pracovný zošit (MyEnglishLab)

Cvičenia a aktivity z pracovného zošita v digitálnej podobe umožňujú študentom prácu kdekoľvek s prístupom k internetu, učiteľom poskytuje jednoduchý  management triedy, zadávanie úloh a automatické známkovanie. Digitálnou formou pracovného zošita ušetria čas a je užívateľsky priateľská pre študenta aj učiteľa.

 

Pre učiteľa:

Metodická príručka (Teacher’s Book)

Celý rad podporných materiálov obsiahnutých  v metodickej príručke pomáha učiteľom získať z kurzu skutočné maximum.

roadmap teachers book

 • Učiteľské poznámky pre každú kapitolu s úvodnými aktivitami, alternatívnymi návrhmi, nápadmi na to, ako si poradiť so zložitými jazykovými prvkami, poznámkami ku kultúre apod.
 • Tipy do výučby využiteľné v triedach so študentmi zmiešaných schopností, pri výučbe gramatiky, slovnej zásoby a výslovnosti, pri využití videa na hodinách apod.
 • Kopírovateľné pracovné listy na precvičenie gramatiky a slovnej zásoby
 • Audio a video skripty, prehľady slovnej zásoby a kľúč so správnymi odpoveďami
 • Kopírovateľné portfólio GSE pre študentov slúži pre doplnenie a ilustráciu, s príkladmi dokončených úloh, výsledkov testov atď.
 • Súbor testov – po každej lekcii, v polovici a na konci semestra, s audio skriptami a kľúčom správnych odpovedí

Digitálne zdroje pre učiteľov  (Teacher‘s Digital Resources)

Súčasťou metodickej príručky pre učiteľov je prístupový kód na Pearson English Portal, kde nájdete:

 • Učiteľské poznámky (z metodickej príručky)
 • Kopírovateľné pracovné listy pre každú kapitolu v učebnici, s učiteľskými poznámkami a kľúčom správnych odpovedí – deväť extra materiálov ku každej kapitole
 • Audio a video nahrávky pre využitie na hodinách
 • Súbor testov (PDF a Word dokumenty) kľúčom správnych odpovedí a audio nahrávkami:
  • Rozraďovací test pre rozdelenie študentov do správnej skupiny
  • Testy k jednotlivým kapitolám: gramatiky, slovná zásoba, funkčný jazyk
  • Polročný test: gramatiky, slovnej zásoby, funkčný jazyk a zručnosti 
  • Záverečný test: gramatiky, slovnej zásoby, funkčný jazyk a zručnosti

 Prezentačný nástroj (Presentation Tool)roadmap portal

Je dostupný na Pearson English Portal. Prístupový kód na Pearson English Portal nájdete v metodickej príručke.

 • Plno interaktívna verzia učebnice a pracovného zošitu s integrovanými audio a video nahrávkami
 • Režim plánovania (obsahuje poznámky učiteľa) a režim výučby
 • Jednoduchá navigácia prostredníctvom stránky knihy a hladký „prechod“ lekciou
 • Hry

Výhody pre školy

Učiteľské sady zadarmo

Pri nákupe učebníc angličtiny môžete získať zadarmo sadu pre učiteľov alebo ďalšie doplnkové... Viac »

Vernostný program

Nakupujete učebnice pre školu alebo hromadne pre Vašich študentov? Neváhajte, zaregistrujte sa a... Viac »

Pre zobrazenie obsahu musíte byť prihlásený/á a zároveň byť registrovaný/á ako "učiteľ".

Chcem sa prihlásiť/registrovať

Promo video

 

Ako využiť roadmap pri online výučbe

Pozrite sa ako použiť nástroje učebnice Roadmap v online videoplatforme, ktorú používate pri distančnej výučbe.

 
 

 

 

Digitálne nástroje

Pozrite sa, ako prakticky využiť Presentation tool, teachers recources a MyEnglishLab.

 
 

 

 

Ako učiť s učebnicou roadmap na diaľku

Pozrite sa, ako môžete pomocou digitálnych zdrojov, ktoré sú súčasťou Roadmap, vytvoriť lekciu "speaking lesson".

 
 

 

 

DIGITÁLNE NÁSTROJE K UČEBNICIAM ROADMAP

green-line

 

 TEACHERS

Presentation Tool

Teacher resources

MyEnglishLab

 STUDENTS

Reader+ ebook

Student resources

Mobile app

MyEnglishLab 

4p

 

Vo videách nižšie sa dozviete viac o nástrojoch a o tom, ako vám môžu pomôcť pri výučbe.

 

Presentation Tool

Teacher resources

Mobile app

 MyEnglishLab

 9781292227672978129222781897812922279559781292228099
  A1 A2 A2+ B1
Students' Book and eBook 9781292227672 9781292227818 9781292227955 9781292228099
Students' Book with Online Practice 9781292271941 9781292271934 9781292271880 9781292271897
Workbook with key & online audio 9781292227733 9781292227870 9781292228013 9781292228150
Teacher's Book 9781292227726 9781292227863 9781292228006 9781292228143

 

 9781292228235978129222837297812922285189781292391533
  B1+ B2 B2+ C1
Students' Book and eBook 9781292228235 9781292228372 9781292228518 9781292228655
Students' Book with Online Practice 9781292271903 9781292271910 9781292271927 9781292271958
Workbook with key & online audio 9781292228297 9781292228433 9781292228570 9781292228716
Teacher's Book 9781292228280 9781292228426 9781292228563 9781292228709

Výhody pre školy

Učiteľské sady zadarmo

Pri nákupe učebníc angličtiny môžete získať zadarmo sadu pre učiteľov alebo ďalšie doplnkové... Viac »

Vernostný program

Nakupujete učebnice pre školu alebo hromadne pre Vašich študentov? Neváhajte, zaregistrujte sa a... Viac »

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson