Tipy do výučby

Blíži sa koniec školského roka. Veľmi špecifického školského roka. Niektorí z Vás stále nemajú v škole študentov a žiakov, niektorí už áno. Určite po takej dlhej prestávke potrebujete dohnať veľa vecí, ktoré ste nestihli. Máte nedokončené lekcie v učebniciach a pracovných zošitoch, ale po dvoch mesiacoch doma sa žiakom do učenia veľmi nechce, a tak to ide často pomaly. Tí, ktorí sú stále doma určite tiež pomaly strácajú motiváciu sa učiť.

Možno by pomohla nejaká zmena. Ale ako dosiahnuť, aby žiaci opakovali, ale zároveň sa učili niečo nové, a aby ich to bavilo? Aby sa niečo učili bez toho, aby si uvedomovali, že sa učia? 

 

Skúste hry!

Pexeso

5903111818630S tými najmenšími môžete hrať pexeso. Žiaci samozrejme povedia dané slovo vždy v angličtine. Cieľom je, aby si žiaci všetky slovíčka zapamätali. Keď si už slovíčka pamätajú, môžu zo slov tvoriť jednoduché vety: “We´ve got a white sofa at home.“ , “I don´t like eggs.“

Pokiaľ máte napríklad pexeso s oblečením, povedzte žiakom, aby si nakreslili a kľudne aj vystrihli postavu bábiky – chlapca aj dievčaťa.  Vždy, keď otočia kartu, povedia, čo vidia (“It´s a red skirt“.) a keď slovíčko poznajú, nakreslia príslušné  oblečenie na postavu. Ak slovíčko nepoznajú, vyhľadajú si ho, ale nekreslia.

Pexesové kartičky môžete použiť aj so staršími študentmi, a to na precvičenie otázok. Hrá sa v skupinke, jeden hráč si otočí kartičku tak, aby ju ostatní nevideli. Členovia skupinky postupne kladú otázky, aby zistili, čo na kartičke je. Pokiaľ hráč položí otázku a odpoveď je áno, môže pokračovať. Pokiaľ je odpoveď nie, pokračuje ďalší hráč.

Kartičky sa môžu použiť aj na precvičenie tvorenia viet. Študent otočí kartu, opíše obrázok tak, aby jeho tím uhádol, čo je na obrázku. Môžete určiť časový limit 3 minúty, počas ktorého sa študent a jeho tím snaží uhádnuť čo najviac slov.

 

HomEnglish Let´s Talk About...

Jednou z vecí, ktorá nie  je pre študentov úplne jednoduchá, je pohotová reakcia. Jednoduché, krátke, spontánne vyjadrenia, že niečomu rozumeli, alebo nerozumeli, alebo že ich niečo zaujíma. 

Pokiaľ vidíte, že s tým Vaši študenti bojujú, mám pre Vás tip na hru, ktorá im s tým pomôže. Volá sa HomEnglish Let´s Talk About…

Študenti hrajú v skupinách, každý má päť kariet s niekoľkými možnými odpoveďami. Z balíčka uprostred sa otočí jedna karta a prečíta sa  hlavná veta. Študenti prečítajú svoje odpovede a musia vybrať tú, ktorá sa hodí. Potom môžu kartu odložiť. Študent, ktorý sa prvý zbaví všetkých kariet, dostane bod.

Kliknite pre zväčšenie:

homEnglish

 

Existuje celý rad výučbových hier, ktoré precvičujú rozprávanie, slovnú zásobu alebo gramatiku. Študenti sa počas hry dostanú do Londýna, vyskúšajú si rôzne povolania, alebo sa z nich stanú špecialisti na výživu. Ponuku hier a ďalšie informácie nájdete na našom eshope:  Výučbové hry.

 

Každý mesiac jedna kniha!

Určite sú zvyknutí žiaci a študenti aj na Vašej škole písať na hodinách slovenského jazyka čitateľský denník. Pokúste sa niečo podobné zaviesť aj pre anglický jazyk. Čítanie je dôležitá súčasť výučby jazyka. Medzi hlavné výhody patrí rozšírenie slovnej zásoby a komunikačných zručností. Čítanie zároveň zlepšuje pamäť aj sústredenie.

Je dobré začať s čítaním kníh v angličtine postupne, aby si študenti zvykli. Môžete najskôr čítať spoločne. Každý týždeň si vyhraďte časť hodiny, keď  budete čítať jednu knihu. Urobte z toho rutinu. V priebehu čítanie dávajte študentom otázky na porozumenie textu, ale môžete ich aj požiadať o prerozprávanie toho, čo sa ešte v príbehu stane. 

readers

Počas čítania sa nezastavujte nad každým novým slovíčkom. Na konci kapitoly sa môžete ku kľúčovým slovíčkam spoločne vrátiť, alebo si ich študenti sami vyhľadajú. 

Po prečítaní knihy môžu študenti vo dvojiciach príbeh zhrnúť, napísať pár viet o čom kniha bola. Môžete im dať za úlohu, aby napísali denník očami hlavného hrdinu, alebo ktorejkoľvek inej postavy z príbehu. Celý príbeh tak prerozprávajú z pohľadu niekoho iného. Môžete im zadať, aby napísali, ako sa  postavy z príbehu cítili, čo urobili dobre a čo zle. Študenti môžu napísať pokračovanie príbehu, alebo sa môžu zamyslieť nad tým, ako by sa príbeh vyvíjal, keby sa nejaká udalosť odohrala ináč.

Mladší žiaci môžu nakresliť obrázky z príbehu a pomocou nich dej prerozprávať.

Keď si už študenti na čítanie zvyknú, môžete zaviesť anglické čitateľské denníky. 

Vždy je dôležité vybrať knihu, ktorá zodpovedá jazykovej úrovni študentov. Zjednodušené čítanie pre študentov angličtiny, Pearson English Readers, je rozdelené podľa úrovní a ponuka je skutočne široká. Výhodou pri týchto knižkách je, že sú tematicky príťažlivé. Často sú to príbehy, ktoré študenti a žiaci poznajú z televízie alebo kina. 

Veľkou pomocou je aj to, že všetky knižky obsahujú pracovné listy, a ak by ste si vybrali knižku z kategórie Active Readers, obsahujú veľa cvičení na porozumenie, ale aj zoznam slovíčok. Na stránkach https://readers.english.com/ navyše nájdete ku knižkám extra materiály pre učiteľov na stiahnutie, ktoré obsahujú návod krok za krokom, ako s knižkou pracovať.

Ponuku zjednodušeného čítania nájdete aj na našom eshope tu: Zjednodušené čítanie.

 

Prajem Vám úspešné zvládnutie záveru školského roka, krásne leto a v septembri opäť plné lavice študentov.

Vaša metodička

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

zuzka

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson