Tipy do výučby

Štúdium a príprava sú pre úspech na skúškach nevyhnutné. Ako sa môžu študenti pripraviť na skúšku, aby ju úspešne zvládli? 

Pokiaľ ide o študijné techniky, neexistuje univerzálna alternatíva. Pripravili sme pár tipov pre študentov, ako sa pripraviť na skúšku. Dúfame, že budú pre nich motivujúce. :-)

 

Slovná zásoba

Slovná zásoba tvorí základ každého jazyka. Často sa stáva, že aj napriek veľkému úsiliu sa nám nové slovíčka do pamäte neuložia a zmiznú bez stopy. Ako sa teda učiť slovíčka tak, aby sme si ich aj zapamätali? 

Štúdie o pamäti ukazujú, že miera, akou sa „zapájame“ do nových informácií, ovplyvňuje našu schopnosť spomenúť si na ne  neskôr. Keď sa študenti snažia naučiť zoznam slov  napr. cat, mat, hat, bat, namiesto „rote learning“ (memorovanie na základe opakovania) nech skúsia vytvoriť z týchto slov príbeh (napr. Mačka v klobúku držala netopiera, keď sedela na podložke :-) ). Tento „príbeh“ pomáha študentom zapamätať si slová ľahšie a dôkladnejšie si ich uložiť v pamäti. Je to tým, že pri tvorbe príbehu, spájaniu  slov do viet venovali viac času a práce. Študenti sa môžu učiť slovíčka aj vo dvojici pomocou slovných kartičiek (word cards). 

 

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)guess-the-word

Vyskúšajte so študentmi aj ďalšie podobné techniky ako je:

  • vytváranie myšlienkových máp
  • pravdivé vety o sebe
  • alebo vymýšľanie mnemotechnických pomôcok

Myšlienkové mapy pomáhajú študentom utriediť si myšlienky a generovať nové nápady a takisto sa dajú využiť na precvičovanie  komunikačných zručností.

 

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

mindmap

 

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

exam-task

 

Inštrukcie k Speaking Part 3 Exam Task (Pre zväčšenie kliknite na obrázok):

instructions-speaking-part

 

Písanie

Písanie je akousi čiernou ovcou jazykových zručností. „Hovorenie áno, písanie nie“,  je prístup mnohých študentov k tejto jazykovej zručnosti. Písanie rôznych slohových útvarov nielen preverí vedomosti študentov z oblasti gramatiky a slovnej zásoby, ale aj odráža ich schopnosť logicky a súvisle spájať myšlienky do obsažnejších celkov. Skúste použiť so študentmi  P.O.W.E.R. proces na písanie esejí. 

p-letter  = Prepare/Pripraviť sa – urobiť prieskum, vymýšľať nápady
o-letter  = Organise/ Usporiadať - vybrať si svoje najlepšie nápady, napísať plán alebo osnovu svojej eseje, premýšľať nad paragrafmi
w-letter  = Write/Napísať
e-letter  = Edit/ Upraviť svoju prácu, dôkladne skontrolovať chyby a zbytočné opakovania
r-letter = Review and Reflect/ Posudok a reflexia - nechať si skontrolovať prácu a porozmýšľať o zlepšení nabudúce  

 

 

Nedostatočný tréning

Nedostatočný tréning v učení a precvičovaní patrí k najčastejším chybám študentov pri príprave na skúšky. Nestačí len pochopiť spôsob riešenia úloh, ale treba mať ten spôsob aj vžitý, takže „Precvičovať, precvičovať, precvičovať! Testovanie vedomostí je veľmi dôležitá aktivita pre zlepšovanie pamätania si  nových informácií. Prečo je to tak? Pri testovaní sa running2pokúšame vybaviť si osvojené vedomosti, pričom ich triedime, aby sme ich vedeli využiť v prípade potreby. Zadajte študentom úlohu, aby pripravili otázky určené na testovanie vedomostí z prebratého učiva, alebo si precvičovali testy z minulých skúšok. Študenti si môžu aj navzájom dávať otázky, ktoré slúžia na preverovanie vedomostí.

 

 

pearson-english-appV súčasnosti existuje veľké množstvo mobilných aplikácií, ktoré pomôžu študentom s prípravou na skúšky. Vyskúšajte Pearson Practice English App k učebnici Gold New Edition vďaka ktorej si študenti zaručene vyšperkujú svoju angličtinu a ktorá im výrazne uľahčí prípravu na skúšky

google-play-icon appstore-icon

 

 

Hľadáte ten správny titul pre prípravu študentov na rôzne skúšky? Gold New Edition je výbornou voľbou nielen pre študentov, ktorých cieľom je získať čo najlepší výsledok pri jazykovej skúške, ale aj pre študentov, ktorí hľadajú dôkladný kurz pre rozvoj všetkých jazykových zručností. Viac informácií o učebnici nájdete na našich stránkach tu alebo priamo na stránkách vydavateľstva Pearson tu.

Dobrá príprava pomáha predchádzať stresu a nečakaným situáciám. Držím Vám, aj Vašim študentom palce a prajem im dobré výsledky a úspešné zloženie skúšok.

 

Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

 

Riešenie problémov 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson