Tipy do výučby

Dnešná moderná doba nám ponúka nové možnosti skvalitnenia vyučovania cudzích jazykov. Počítače, mobilné telefóny a tablety sa stali našimi každodennými spoločníkmi. Rozsah možností využitia digitálnych produktov na vzdelávacie účely je neobmedzený a má neuveriteľné výhody pre študentov, ako aj pre učiteľov  :-) V marcovom tipe do výučby Vám predstavíme pár benefitov inovatívnych digitálnych nástrojov, ktoré môžete využiť pri všetkých typoch výučby a učenia: prezenčného, distančného a hybridného.

 

Zvýšenie záujmu o učenie

Mladí ľudia obľubujú vynálezy modernej doby a keď dostanú možnosť získavať nové vedomosti pomocou technológie, ich nadšenie rastie. Vďaka technológiám je možné vytvárať interaktívny obsah, ktorý mení študenta z pasívneho na aktívneho. Pri používaní digitálnych technológii si študenti často ani neuvedomujú, že sa učia, pretože pracujú v prostredí, v ktorom sa cítia uvoľnene a bez stresu.

oceneni-pohar oceneni-star
oceneni-medaile

Digitálne nástroje umožňujú študentom okamžitú spätnú väzbu po dokončení úlohy, čo môže byť pre nich veľmi silným motivátorom. Spätná väzba, ktorá sa poskytuje v procese učenia, pomáha lepšie pochopiť a uchovať si učivo v dlhodobej pamäti. A keď študenti dostanú za svoju dobrú prácu aj ocenenie, cítia pocit radosti a úspešnosti, ktorý ich motivuje.

 

 

Zmysluplnosť učenia 

Študenti sa na hodinách často pýtajú: „Prečo sa to učíme, veď to nebudeme v živote potrebovať?“  Zvukové a video nahrávky, ktoré sú súčasťou digitálnych nástrojov, možno použiť na zobrazenie scenárov zo skutočného života, na prezentovanie funkčného jazyka, gramatiky, ale aj ako spúšťače diskusie. Nahrávky pomáhajú študentom porozumieť rodeným hovorcom, obsahu filmov a pesničiek. Vonkajší svet do triedy môžete priniesť pomocou dramatických videí, dokumentárnych videí, Vox Pop videí (rozhovory na uliciach) alebo aj cez skutočné programy BBC.

 

Prístup k jazykovému vzdelávaniu vlastným tempom

V tradičnom vzdelávaní študenti majú byť aktívni, keď sú v škole. Tí, ktorí sú najproduktívnejší poobede alebo večer, majú smolu :-( Pomocou digitálnych nástrojov však študenti môžu dobehnúť cez deň zameškané, pretože všetky zdroje, ktoré potrebujú, sú k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni :-) Vďaka technológii sa môžu lekciami pohybovať vlastným tempom.

 

K plynulosti rýchlejšie

Aplikácie sú na učenie jazykov perfektné- sú intuitívne, jednoduché, zábavné a navyše sa dajú používať kdekoľvek a kedykoľvek. Študenti v súčasnosti majú veľký výber rôznych aplikácií na osvojenie si jazyka. Ale ktorý je ten správny pre Vašich študentov? Radi Vám poradíme.  :-)

woman-check man-check Pearson Practice English icon

 

Príprava na hodiny je nenáročná

Digitálne vzdelávacie platformy pomáhajú učiteľom maximalizovať potenciál triedy. Namiesto toho, aby učitelia zdieľali informácie vo forme výkladu učiva, môžu použiť rôzne prezentačné nástroje (online/offline) s interaktívnymi cvičeniami, s integrovanými audio a video nahrávkami a s možnosťou využitia ďalších zdrojov pri prezentácii učiva ako kopírovateľné materiály, editovateľné prezentácie na rôzne témy a iné. Pri takejto forme prezentácie učiva sú študenti zapojení do vyučovacieho procesu a nie sú pasívni. Viac času zostáva na aktívnu prácu študentov, na skupinové úlohy a diskusie.

 

Sledovanie pokroku študentov

V digitálnom prostredí učitelia môžu využívať monitorovanie pokroku študentov bez toho, aby trávili hodiny opravovaním ich prác. Online záznamy vykonaných prác študentov sú k dispozícii pre učiteľa, ako aj pre jednotlivých študentov.

 

Personalizovaný prístup

Jednou z najväčších výhod digitálneho vzdelávania je, že umožňuje učiteľom prispôsobiť vzdelávacie ciele jednotlivým skupinám pomocou diagnostiky skupiny. Na základe diagnostiky skupiny učiteľ vidí, ktorým jazykovým zručnostiam je potrebné sa v triede ešte venovať. Pomocou diagnostiky jednotlivých študentov učitelia dostanú informáciu o tom, ktorí študenti potrebujú ďalšiu pomoc, v akej oblasti, a ktorí  už preberané učivo pochopili.

Už tradične musia učitelia tráviť veľa času známkovaním prác. Jednou zo skvelých vecí na vzdelávacích platformách je, že sa dajú úplne zautomatizovať. To znamená, že učitelia môžu využívať všetky výhody sledovania a monitorovania študentov bez toho, aby museli tráviť hodiny ručným cvičením študentov.

 

Flexibilné testovanie študentov

Test Generator 1Testovanie je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledky testovania nám ukazujú vedomostné medzery študentov, ale aj ich silné a slabé stránky. Aby výsledky testovania motivovali študentov k lepším výsledkom, môžete pripraviť testy na mieru podľa učiva, ktoré ste prebrali pomocou digitálneho nástroja Test Generator. Test Generator umožňuje tvorbu testov pre online zadávanie alebo v tlačenej forme pre použitie v triede. Online testy môžete zadať celej triede, alebo len niektorým študentom s nastavením časového limitu pre dokončenie. Do testu môžete pridať aj vlastné inštrukcie. Test Generator okamžite opraví vypracované testy a šetrí Váš čas. :-)

 

 

Vydavateľstvo Pearson ponúka tituly pre všetky vekové kategórie s najmodernejšími digitálnymi nástrojmi, benefity ktorých som opísala vyššie. Všetky dostupné online aj offline materiály k učebniciam sa nachádzajú na Pearson English Portali (PEP). A čo konkrétne? Presentation Tool, Resources, MyEnglishLab, Test Generator, eBook, ActiveBooks, Pearson English Academy. V súčasnosti prebieha transformácia online pracovného zošita MyEnglishLab a interaktívnych učebníc Activebooks na jednotnú aplikáciu s názvom Pearson English Connect na základe podnetov učiteľov.  Pripravujeme pre Vás, učiteľov sériu webinárov, kde Vám predstavíme nielen novú digitálnu platformu Pearson English Connect, ale aj prácu s ňou.

Viac informácií o digitálnych nástrojoch nájdete TU.

Využite príležitosť zoznámiť sa s učebnými pomôckami, ktoré nám ponúka 21. storočie a vyťažte z nich čo najviac pre študentov, ako aj  pre seba. S trochou predstavivosti a šikovnosti zvládnete učiť inovatívne, príjemne a efektívne. 

 

george-couros

 

Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson