Tipy do výučby

Jednou z najväčších výziev, ktorým ako učitelia čelíme, je prispôsobenie výuky a tempa celej skupiny potrebám jednotlivých žiakov. Žiaci robia pokroky rôznou rýchlosťou a veľmi sa líšia, pokiaľ ide o ich silné stránky a spôsob, akým sa učia najefektívnejšie. Cieľom učiteľa je potom vytvoriť v triede prostredie, v ktorom môžu všetci žiaci dosiahnuť pokrok a nikto sa nebude cítiť vyčlenený. V dnešnom tipe do výučby sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako sa s nástrahami nevyrovnaných skupiniek žiakov vysporiadať.

Využívajte formatívne hodnotenie

Pravidelné formatívne hodnotenie vám pomôže identifikovať individuálne potreby žiakov a podľa nich upraviť výučbu. Môže mať mnoho podôb a kreativite sa nekladú medze. Často nájdete priamo v učebniciach najrôznejšie zoznamy alebo aj „check listy“, v ktorých môžu žiaci sami seba ohodnotiť na konci lekcie.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 1

Jednoduchú aktivitu na sebahodnotenie však môžete vytvoriť aj sami. Pripravte pre žiakov na koniec hodiny farebné papieriky. Každému rozdajte dva. Ich úlohou bude napísať, (alebo nakresliť) na jeden z nich slovíčko alebo výraz, ktorý si z hodiny zapamätali a na druhý slovíčko, ktoré im ešte robí problémy. Starší žiaci môžu na lístoček napísať napríklad celú otázku alebo problém, na ktorý by sa na ďalšej hodine radi spýtali.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 2

Zadajte aktivity navyše

Pokiaľ niektorým žiakom prospeje, keď budú mať na splnenie úloh o niečo viac času, iní môžu tento čas využiť aktívne pri ďalšej úlohe. Skúste sa pozrieť do metodickej príručky učebnice, ktorú používate, či neponúka dodatočné aktivity pre tzv. „fast finishers“.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 3

Pokiaľ nie, skúste využiť veci okolo seba. Prostredie školskej triedy ponúka veľa spôsobov napríklad na precvičenie bežnej slovnej zásoby. Dajte rýchlejším žiakom za úlohu napísať čo najviacej predmetov, ktoré sa nachádzajú na určitom mieste v triede (pri tabuli, na ich laviciach, na vašom stole). Nechajte ich opísať, čo majú v taške, priradiť k veciam napríklad prídavné mená, ktoré ich vystihujú.

Využívajte vzájomnú podporu

Práca vo dvojiciach, alebo v skupinách so zmiešanými schopnosťami, umožňuje žiakom nielen učiť sa jeden od druhého, ale aj oceniť vzájomné rozdiely. Dôležitou sociálnou zručnosťou žiakov je aj rozpoznať a pochváliť prácu ostatných, vyzdvihnúť ich úspechy a jemne navrhnúť spôsoby zlepšenia. Vyberajte úlohy zamerané na spoločné plnenie cieľov, dbajte na to, aby sa pri účasti na nich necítil nikto pod tlakom.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 4

V závislosti na aktivite môžete žiakov rozdeliť do skupín alebo dvojíc a nakombinovať napríklad menej sebavedomých s tými sebavedomejšími, alebo tých, ktorí viacej rozprávajú s tými, ktorí radšej počúvajú.

Jak vyzrát na třídy žáků se smíšenými schopnostmi 5

Rad učebníc My Disney Stars and Heroes ponúka cielenú podporu pre triedy žiakov so zmiešanými schopnosťami. V metodickej príručke nájdete jasné pokyny, nápady na podporu pomalších aj rýchlejších žiakov, aj  tipy pre výučbu. Viac informácií o učebnici sa dozviete tu.

 

Prajem vám veľa zábavy pri vytváraní aktivít!

  

Vaša metodička

Mgr. Kateřina Myšáková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

bara-kruh

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson