Tipy do výučby

Technická angličtina nachádza uplatnenie takmer v každej profesii a je nevyhnutným predpokladom pre úspešný kariérny rast mladého človeka. Je to predovšetkým špeciálna slovná zásoba, ktorá sa líši v závislosti od zvoleného odboru.

júnovom tipe do výučby sme pre Vás pripravili nápady, ktoré viete využiť na hodinách anglického jazyka na hociktorom type odborných škôl, keď prezentujete, alebo precvičujete technickú angličtinu.

Uhádni vec/nástroj - úlohou študentov je uhádnuť vec/nástroj na základe technických parametrov, ako je hmotnosť, rozmer, materiál...                                                                

Čo to znamená? - študenti pracujú vo dvojiciach alebo v skupinkách a hádajú význam skratiek, napríklad: qty- quantity, LPG-liquid petroleum gas, GPS – global positioning system.

Silné a slabé stránky produktu – rozdeľte študentov na 2 skupiny. Jedna skupina opisuje výhody, druhá nevýhody produktu.

Príklad: robot                                                                                                                                                   

+ Robots eliminate dangerous jobs for humans because they are capable of working in hazardous environments. They can handle lifting heavy loads, toxic substances and repetitive tasks. This has helped companies to prevent many accidents, also saving time and money.                                                                                                                                                                 

- Robots need a supply of power, The people can lose jobs in factories, They need maintenance to keep them running, It costs a lot of money to make or buy robots, and the software and the equipment that you need to use with the robot cost much money.

 

Obrázok, ako komunikačný prostriedok - Kombináciou obrázkov s novou slovnou zásobou si študenti môžu vytvoriť zmysluplné spojenia, ktoré im pomôžu zapamätať si význam slov. Príklad: Technical English 2nd edition Level 3 Unit 3

Obrázek1

Prezentácia vynálezu – študenti prezentujú vlastné, skutočné alebo sci-fi vynálezy.  Po prezentácii diskutujú, argumentujú, komentujú vynálezy. Po vypočutí si všetkých prezentácií môžu hlasovať, ktorý nápad bol najlepší (samozrejme okrem vlastného 😊).

Druhá edícia učebnice TECHNICAL ENGLISH od vydavateľstva Pearson Vám poskytne ďalšie tipy a nápady, ako priblížiť technickú angličtinu študentom, aby učenie sa špecifickej slovnej zásoby bolo efektívne a zábavné. 😊

Viac informácií o učebnici TECHNICAL ENGLISH 2nd edition nájdete ZDE.

 

 

Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik / odborný konzultant pro AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson